Pompy ciepła

Słońce jest dla nas niezastąpionym źródłem energii. Energia przekazana w postaci promieniowania może być wykorzystywana bezpośrednio bądź poprzez odebranie ciepła zmagazynowanego w ziemi, wodzie, powietrzu. Do jego odbioru wykorzystuje się pompy ciepła. Urządzenia te, dzięki swej zasadzie działania mogą przenieść zmagazynowane ciepło bezpośrednio do budynku, który chcemy ogrzać. Głowna korzyść z ich zastosowania wynika z faktu, że nakłady energetyczne pompy ciepła związane są z przeniesieniem ciepła, a nie z jego pełnym, 100-procentowym wytworzeniem.

Można określić, że średnio do przeniesienia 4,5 kW energii cieplnej potrzebny jest jedynie 1 kW energii elektrycznej.

Rodzaje pomp ciepła:

  • powietrze/woda – urządzenia tego rodzaju pobierają ciepło z powietrza i przekazują energię do wody. Na zewnątrz montowana jest jednostka wyposażona w sprężarkę i wentylator(y). Wewnątrz montowana jest jednostka wyposażona m.in. w wymiennik płytowy, poprzez który czynnik chłodniczy R410A przekazuje ciepło lub chłód do wody. Woda jako nośnik ciepła może być dalej wykorzystana w grzejnikach, ogrzewaniu podłogowym do grzania budynku oraz do ogrzewania ciepłej wody w podgrzewaczu. Jako nośnik chłodu może być wykorzystywana we współpracy z klimakonwektorami (fancoil);
  • gruntowe pompy ciepła - urządzenia tego rodzaju czerpią energię cieplną pochodzącą ze słońca zmagazynowaną w gruncie lub wodzie gruntowej przekazując ją do wodnej instalacji grzewczej budynku. Mogą współpracować z instalacją centralnego
    ogrzewania wyposażoną w grzejniki, ogrzewanie podłogowe lub układ mieszany oraz instalacją przygotowania ciepłej wody użytkowej. Gruntowe pompy ciepła są w stanie efektywnie przekazać ciepło z gruntu o niższej temperaturze do systemu grzewczego budynku o wyższej temperaturze za pomocą ekologicznego obiegu czynnika roboczego R410A.
  • do ciepłej wody użytkowej - urządzenia tego rodzaju pobierają ciepło z powietrza i przekazują energię do powietrza. Całość zabudowana jest w jednym urządzeniu montowanym wewnątrz. Pompa ciepła typu powietrze/woda do ogrzewania wody sanitarnej podgrzewa wodę jednocześnie chłodząc powietrze. Może chłodzić powietrze w pomieszczeniu w ktorym stoi, jak rownież poprzez kanały w pomieszczeniach przyległych np. salon, sypialnia, piwnica lub spiżarnia. Dodatkową funkcją jest osuszanie, ktore następuje samoistnie podczas przepływu powietrza przez jednostkę. Dzięki dodatkowej wężownicy woda sanitarna może być również ogrzewana przez dodatkowe źrodło ciepła np. kocioł, kominek lub kolektory słoneczne.
  • układy multi - to systemy odzysku energii chłodzenie-grzanie. Urządzenia łączące w sobie stystemy ogrzewania i klimatyzacji. Pompy ciepła mogą jednocześnie chłodzić, a odebraną energię cieplną przekazać do systemu grzewczego przygotowującego ciepłą wodę użytkową. W efekcie nie ponosimy kosztów przygotowania ciepłej wody użytkowej w okresie klimatyzacji pomieszczeń.