HRV-2000

Rekuperator z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Rekuperator HRV utrzymuje optymalną wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a więc nie jest potrzebny system nawilżania powietrza. Nie wymaga również instalacji odbioru skroplin, gdyż wilgoć nie wykrapla się na wymienniku, a jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanego.

HRV-2000  
Ilość biegów  4
Wydajność  2000 m3/h
Zasilanie  50/1/220-240 V/~/Hz
Spręż (Pa)  170
Sprawność odzysku entalpii chłodzenie 50%
grzanie 60%
Poziom hałasu dB(A)  53