Przedstawiciel Handlowy ds. NOXA

Cała Polska

Czym się będziesz zajmować?

 

 • realizacja planu sprzedaży zgodnie z otrzymanymi wytycznymi
 • pozyskiwanie zamówień zgodnie z wyznaczonymi celami, w tym: sprzedaż produktów w ramach reprezentowanej grupy urządzeń, sprzedaż pozostałych produktów, urządzeń i usług będących w ofercie firmy

 • utrzymywanie kontaktów z obecnymi klientami oraz prowadzenie działań nakierowanych na pozyskiwanie nowych

 • reprezentowanie firmy, prezentacja oferty, doradztwo w zakresie kompleksowych rozwiązań dla klienta, prowadzenie negocjacji, przygotowanie ofert handlowych oraz dbanie o odpowiednie zaprezentowanie produktów firmy

 • dbanie o pozytywny wizerunek firmy

 • określanie warunków współpracy zgodnie ze standardami przyjętymi w firmie

 • sporządzanie raportów zgodnie z przyjętymi wzorami i standardami

 • monitorowanie rynku i działań konkurencji

 • ścisła współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w grupie firm Zymetric/Aircon/Nabilaton

 • przekazywanie pozostałym działom wewnątrz organizacji wszelkich informacji, sugestii, wskazówek, rad dotyczących danego klienta

 • przestrzeganie tajemnicy służbowej firmy, określonej w odrębnych przepisach

 • udział w prowadzonych przez firmę wydarzeniach, konferencjach i szkoleniach

 • dyscyplina kosztowa, uzgadnianie wszelkich wydatków z przełożonym

 • informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie wykonania zadań, przedstawianie mu spraw, które powinny być podane do jego wiadomości i aprobaty oraz informowanie o potrzebach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem podległej komórki organizacyjnej

 

Nasze wymagania

 

 • odpowiedzialność za realizacje planu projektowego oraz sprzedaży w ramach celu własnego i firmy

 • dochowanie tajemnicy handlowej

 • właściwa komunikacja z klientem zewnętrznym, jak i wewnątrz struktur firmy

 • należyta dbałość i odpowiednie wykorzystanie narzędzi pracy

 • przestrzeganie „dress code” obowiązującego w kontaktach z klientem zewnętrznym

 

Co oferujemy

 

 • pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku

 • rozwój osobisty i zawodowy

 • możliwości realizacji ambitnych zadań oraz projektów

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • niezbędne narzędzia pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@nabilaton.pl wraz z dopiskiem nazwy stanowiska i poniższej klauzuli:

Jeżeli przesłane dokumenty zawierają inne dane niż te wskazane w art. 221 Kodeksu pracy:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekraczających zakres danych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy, przez NABILATON Sp. z o.o. z siedzibą w Markach w celach rekrutacyjnych."

Jeżeli chcą Państwo brać udział w dalszych procesach rekrutacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NABILATON Sp. z o.o. na potrzeby mojego udziału w innych procesach rekrutacji."

Partner zone

We respect your privacy

When you browse our website, we would like to use cookies and other similar technologies to collect data (including IP addresses, other internet identifiers) for three main purposes: to analyze website traffic statistics, to target you with advertisements elsewhere on the Internet to show you videos on our site. Click below to give your consent or go to the settings to make detailed choices about cookies.