HRV-200

Rekuperator z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Rekuperator HRV utrzymuje optymalną wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a więc nie jest potrzebny system nawilżania powietrza. Nie wymaga również instalacji odbioru skroplin, gdyż wilgoć nie wykrapla się na wymienniku, a jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanego.

HRV-200  
Zasilanie                             50/1/220-240 V/~/Hz
Bieg   Niski Średni Wysoki
Wydajność (m3/h)   150 200 200
Spręż  (Pa)   35 58  75 
Sprawność odzysku entalpii chłodzenie 55% 50% 50%
grzanie 60% 55% 55%
Poziom hałasu       db(A)   20 26 27