Noxa Pro

Pompy ciepła Noxa Pro to:

  •  szeroki typoszereg wydajności grzewczej od 7.1 do 49.0 kW
  •  technologia invweterowa jednostek zewnętrznych
  •  system pozwalający utrzymać stałą wydajność grzewczą do temperatury zewnętrznej -20˚C
  •  możliwość sterowania inten­sywnością pracy urządzenia, dostosowując ją do danego obiektu
  •  automatyczna praca w trybie grzania lub chłodzenia
  • przygotowanie CWU
  •  wyposażone są w program zwalczający bakterie Legionella
  •  sterownik w języku polskim 
  • posiadają certyfikat jakości, który potwierdza efektywność energetyczną urządzeń oraz zgodność z normą PN-EN14825