ERV

Rekuperator z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Rekuperator ERV utrzymuje optymalną wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a więc nie jest potrzebny system nawilżania powietrza. Nie wymaga również instalacji odbioru skroplin, gdyż wilgoć nie wykrapla się na wymienniku, a jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanego.

ERV
Ilość biegów wentylatora  10
Wydajność [m3/h]
 14 - 2000
Zasilanie  50/1/220-240 V/~/Hz
Spręż [Pa]  20 -140

Sprawność odzysku

entalpii [%]

chłodzenie  do 75  
grzanie do 72
Poziom hałasu [dB(A)]  31  - 51