HRV-800

Rekuperator z odzyskiem ciepła z wymiennikiem entalpicznym. Urządzenie przystosowane do zabudowy i rozprowadzenia powietrza do poszczególnych pomieszczeń przy pomocy kanałów wentylacyjnych. Wymiennik krzyżowy wykonany w specjalnej technologii pozwala na odzysk nie tylko ciepła, ale również wilgoci. Rekuperator HRV utrzymuje optymalną wilgotność powietrza nawiewanego do pomieszczeń, a więc nie jest potrzebny system nawilżania powietrza. Nie wymaga również instalacji odbioru skroplin, gdyż wilgoć nie wykrapla się na wymienniku, a jest przekazywana do strumienia powietrza nawiewanego.

HRV-800  
Zasilanie                                    50/1/220-240 V/~/Hz
Bieg   Niski Średni Wysoki
Wydajność (m3/h)   600 800 800
Spręż  (Pa)      54 82 100
Sprawność odzysku entalpii chłodzenie                55% 50% 50%
grzanie 65% 60% 60%
Poziom hałasu       db(A)   32 38 39