Koszty użytkowania

Pompy ciepła to skuteczne, ekologiczne i tanie źródło ciepła dla budownictwa.Urządzenia tewykorzystują nieograniczoną i powszechnie dostępną energię powietrza zewnętrznego i przetwarzają ją na ciepło. Używane jest ono następnie do:

  • ogrzewania pomieszczeń
  • podgrzewania ciepłej wody użytkowej
  • ogrzewania wody w basenach.

Dzięki swojej konstrukcji i zastosowanej technologii  pompy ciepła Nabilaton osiągają wysoki współczynnik efektywności energetycznej SCOP (SCOP = sezonowy współczynnik efektywności energetycznej). Np. przy poborze energii elektrycznej 3kW i współczynniku COP = 4 uzyskujemy aż 12kW energii cieplnej. Taka ilość kW może być wykorzystana do ogrzania obiektu o powierzchni 240m2 (budynek dobrze ocieplony, o zapotrzebowaniu cieplnym 50W/m2).

Przykład

Użytkując system grzewczy 200-metrowego domu na bazie pomp ciepła Nabilaton uzyskujemy średnioroczny współczynnik SCOP =3.35.

  • budynek w II strefie klimatycznej, temperatura zewnętrzna -18oC
  • zapotrzebowanie na ciepło 21 775 kWh/rok
  • 0,55 zł/kWh energii elektrycznej dla I i II taryfy łącznie.

Na potrzeby ogrzania naszego budynku rocznie zużyjemy 6500 kWh energii elektrycznej, co daje roczny koszt 3570 zł. Jest to koszt prawie o 45% mniejszy niż w wypadku ogrzewania gazem ziemnym i około 61% mniejszy niż w wypadku ogrzewania LPG (przy porównaniu z kotłem o sprawności 90%).

porownanie kosztow eksploatacji

50 % mniej za ogrzewanie