Serwis

Aby skontaktować się z Serwisem prosimy o kontakt:

serwis@hvacbp.pl

lub telefonicznie:

+48 22 811-30-28 wew. 440

Aby zgłosić awarię prosimy wypełnić poniższy Formularz Zgłoszenia Awarii.

Pola oznaczone są wymagane!
Data zgłoszenia:

05 - 08 - 2020

Data montażu:

Miejsce montażu:

 
 

Firma zgłaszająca

Firma instalująca

Nazwa firmy:
NIP:
 
 

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

Model urządzenia:
Numer seryjny:
Numer faktury zakupu:
 
Długość instalacji [mb]:
Średnica ciecz [mm]:
Średnica gaz [mm]:
Ilość kolan 90:
Ilość czynnika dodatkowego [kg]:
Ilość czynnika suma [kg]:
Różnica wysokości [m]:
Wyłącznik nadmiarowy [A]:
Prąd pracy [A]:
 

L1-N

L1-L2

L1-L3

L2-L3

Napięcie zasilania [V]:
 

Zewnętrzna

Wewnętrzna

Nawiewana

Zadana

Temperatura [oC]:
 

Opis usterki
Np.:objawy, oporność termistorów, uzwojeń elektrycznych silników

Kod błędu

Części składowe

Numer katalogowy Nazwa części Ilość JM Cena w EUR Wartość w EUR  

Dane odbiorcy

Imię:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Forma odbioru:
Załącznik (kopia książki gwarancyjnej):     Dodaj kolejny załącznik
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję ww. warunki: Podaj imię i nazwisko osoby
wypełniającej formularz