#niezwalniajmy

25 maj 2020

Firma Nabilaton dołączyła do akcji #niezwalniajmy. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu koronawirusa, który będzie miał duży wpływ na rynek pracy i z pewnością spowoduje spowolnienie gospodarcze. W ramach akcji promowane są firmy, które deklarują, że jeśli będą musiały ograniczyć koszty to będą się starały ochronić jak najwięcej miejsc pracy. 

Cele akcji:

  • Informowanie o firmach, które nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum
  • Pokazywanie planowanych przez nie rozwiązań jako inspiracji dla innych
  • Promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów

 

Firma przystępująca do akcji #Niezwalniajmy deklaruje, że:

  • w pierwszej kolejności będzie poszukiwała innych niż ograniczanie zatrudnienia, sposobów na zmniejszenie kosztów
  • redukując koszty zatrudnienia, na początku postara się zredukować wysokość wynagrodzenia, a nie liczbę pracowników
  • w przypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień pracowników, zostaną one ograniczone do minimum.