My Economy: System zarządzania współpracą pompy ciepła i systemu fotowoltaicznego

27 styczeń 2017

Co to jest? Przemyślany i zaprojektowany system o wysokiej sprawności dedykowany do pracy latem i zimą na cele chłodzenia, ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. System synchronizuje ze sobą pracę pompy ciepła i energię elektryczną produkowaną przez system PV w stosunku do aktualnego zapotrzebowania na ciepło lub chłód w budynku, konsumując nadmiar produkowanej przez panele PV energii elektrycznej.

Kiedy? Podczas produkcji nadmiernej ilości energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne (np. podczas nieobecności użytkowników lub podczas słonecznego dnia) pompa ciepła pracuje w celu kompensacji nadwyżki pozyskanej mocy.

Dlaczego? System My Economy zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować wykorzystanie energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne w obrębie budynku i jego zapotrzebowania oraz uniknąć zwiększonych poborów energii elektrycznej z sieci energetycznej w nocy lub w trakcie pochmurnych dni.

Jak? Pompa ciepła moduluje swoją wydajność w stosunku do produkcji energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych oraz aktualnego wymaganego obciążenia budynku. Kiedy pojawia się nadwyżka energii elektrycznej produkowanej przez system PV pompa ciepła aktywnie zmienia nastawy na zasilaniu systemu ogrzewania, chłodzenia lub produkcji CWU w celu wykorzystania nadwyżki energii.